Handledning

Grupphandledning med yrkesverksamma är en förändringsprocess med syfte att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens. De handleddas yrkeskunnande ökas, breddas och fördjupas så att klienten får god behandling och service. Det är ett gemensamt kvalitetssäkrande arbete som sker regelbundet med en utifrån kommande handledare.

Ur Grupphandledning med yrkesverksamma i människovård av Mona Pertoft & Birgitta Larsen.

Ärendehandledning

Genom casemetodik, d v s att i grupp fokusera på självupplevda fall från vardagen, skapas personlig och gemensam reflektion kring erfarenheterna. Därigenom lyfts den tysta kunskapen fram och blir tillgänglig i arbetet. Passar såväl arbetslag som arbetar tätt tillsammans som en grupp av chefer med liknande arbetsområden. Läs mer om tyst kunskap.

Processinriktad handledning

Med utgångspunkt i det lösningsfokuserade arbetssättet jobbar vi med gruppens utveckling mot ett gott samarbetsklimat, ökad arbetsglädje och kvalitet i arbetet. Modellen är lösningsfokuserad – gruppen fokuserar på mål och hur de ska uppnås. Passar en grupp som arbetar nära varandra, såväl ledningsgruppen som arbetslaget. Kan utgöra en fortsättning på en intensiv grupputveckling.

KullbergUtveckling erbjuder grupphandledning utifrån en grupps aktuella behov, men också enskild handledning exempelvis för personer i ledande ställning. Kontakta mig för en diskussion om vad som passar er just nu.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.