Att skapa och driva projekt innebär en möjlighet att göra nytta för många på samma gång. Det man kan bygga tillsammans blir större än vad var och en kan skapa på sina kammare. KullbergUtveckling har skapat och drivit projekt sedan 2007 och Maria Kullberg har skapat verksamheter tillsammans med andra sedan första uppdraget som gruppledare på 1980-talet.

Social Innovation Skåne

Treårigt samverkansprojekt med Coompanion Skåne som projektägare, och Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation och Nätverket Idéburen sektor Skåne som samverkansparter. Finansierat genom europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Pågår från 2015 till 2018. Projektet har runt 25 medarbetare involverade i olika omfattning, och det pågår ett stort antal aktiviteter med huvudsyftet att skapa en hållbar innovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner som grund för fler sociala innovationer och hållbara företag.

Maria Kullberg tog över som projektledare i januari 2017 och uppdraget består huvudsakligen av att ha koll på vad som görs och att driva projektet framåt.

Läs mer på socialinnovationskane.se! Följ på Facebook! Följ på Instagram!

SIS - Social Innovation Skåne
Social Innovation Skåne

Entreprenörcenter EC Kävlinge

Projektet drivs av den ekonomiska föreningen Kävlinge Furulund Samverkan. Här arbetade Maria Kullberg med förprojekteringen till september 2016. Arbetet innebar allt från ansökningar om finansiering, sökande efter lokal, göra plan för lokalanpassning och möblering, kontakter med blivande samarbetspartners m m.

Arbetslivets Dag 2013, 2014 samt 2015

Dessa konferensdagar arrangerades av den ideella föreningen Nätverk Arbetslivet i samarbete med CTA (Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning och Utvärdering) vid Malmö Högskola. Syftet var att erbjuda en mötesplats i Skåne för att samtala om arbetslivets frågor.

Deltagare vid Arbetslivets Dag har varit arbetslivsintresserade forskare, studenter, HR-personal, chefer, företagshälsovård, fackliga företrädare, konsulter m fl. De här dagarna gav möjlighet att mötas och ta del av erfarenheter, diskutera och knyta kontakter. Kontakt, kompetens och perspektiv är nätverkets ledord.

Summering Arbetslivets Dag 2015

Företagsmässa Kävlinge kommun

Som ett led i firandet av Kävlinge kommun 30 år anordnades en företagsmässa i april 2014. En mässa med utställande och besökande företagare. Kommunens företagarföreningar presenterade sig på scen och fanns på plats för att prata med de besökande företagarna.

Företagsmässa Kävlinge 2014

Vässa ditt företagande

Affärsutvecklingsprojekt inom ramen för Tillväxtverkets satsning ”Främja kvinnors företagande”. Projektägare var Herbert Felix institutet i Eslöv och projektledare Maria Kullberg. Projektet pågick januari 2013 – juni 2014 och hade totalt 27 deltagande företag.

Samarbetspartners/utbildare Viveka Eriksson, Damjournalen, Carol Nordborg, Creative Madness, Tanja Parkkila, Dolda Jobb, Erica Bäckman, EDCON Redovisning AB och Micael Hörberg, Chelix Sales & Management.

Läs mer – Inbjudan till Grupp 1 2013 | Läs mer – Inbjudan till Grupp 2 2013/2014

Vässa Ditt Företagande. Grafisk profil 23 maj 2013. Foto: Carol Nordborg, Creative Madness

Gör ditt företag synligt! Personligt varumärke på internet

Affärsutvecklingsprojekt inom ramen för Tillväxtverkets satsning ”Främja kvinnors företagande”.  Pågick januari-november 2012 med Kävlinge som geografisk placering. 24 deltagande företagare. Projektägare var Maria Kullberg, KullbergUtveckling.

Projektet fokuserade på företagets personliga varumärke och hur detta kunde föras ut i de olika nya medierna; hemsida, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube/videofilm. Två grupper gick parallellt och avslutade gemensamt med en stor inspirationsdag med 80 besökare. De deltagande företagen ställde ut och visade upp sina företag, och de som ville delade med sig av sina lärdomar genom korta inspirationsföreläsningar.

Samarbetspartners Viveka Eriksson, Damjournalen, Carol Nordborg, Creative Madness samt Tanja Parkkila, Dolda Jobb. Kävlinge kommun och Nätverket Höjdarna var medfinansiärer.

En studie visar att dessa projekt hade en positiv inverkan på såväl överlevnad som ökat förädlingsvärde för de deltagande projekten. Läs gärna mer på Tillväxtanalys: Främja kvinnors företagande – utvärdering av affärsutveckling för aktiva företag.

Läs mer.

Gör ditt företag synligt! 2013-2014

Nå affärsmålen med livet i balans

Affärsutvecklingsprojekt inom ramen för Tillväxtverkets satsning ”Främja kvinnors företagande”. Pågick under hösten 2010. 20 deltagande företagare fördelat på två grupper. Planerat och genomfört i samarbete med Pia Michélsen, PM Coaching & Utbildning, samt Benedicte Kristoffersson, BK Consulting.

Nå affärsmålen med livet i balans