Utveckla din arbetsgrupp

Ett väl fungerande samarbete ökar arbetsglädjen, förebygger konflikter och höjer kvaliteten på det utförda arbetet. Ingen grupp är den andra lik, utan formas av de individer som för tillfället utgör den. Därför anpassas grupputvecklingen alltid efter den deltagande gruppens behov och önskemål. Vi arbetar med att skapa en gemensam plattform för gruppens kommunikation.

DUBBELSTJÄRNAN Grupputvecklingen kan utgå från Ben Furmans och Tapani Aholas modellDubbelstjärnan, vilket innebär att gruppen fokuserar på att sätta mål för samarbetet och hur dessa kan uppnås.

Utvecklingen kan ske i flera steg och i olika varianter, exempelvis i internatform eller handledningsform.Kontakta mig för en diskussion om vad som passar era behov.

KullbergUtveckling ökar kunskapen om din egen verksamhet. Tjänsterna är behovsanalys (på individ-, grupp- och verksamhetsnivå), utvärdering/utredning, grupputveckling, handledning och workshops.

Målet är att underlätta beslutsfattande, höja kvaliteten på det utförda arbetet och öka arbetsglädjen i organisationen.Verksamhetens mål står i fokus då de är en nyckel till välmående i organisationen.

KullbergUtveckling har spetskompetens kring de speciella villkor som skapas av politisk styrning parallellt med tjänstemannastyrning i offentlig förvaltning.

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!