Verksamhetsutveckling ger fokus framåt | KullbergUtveckling - med hjärta för din verksamhetVart är du på väg?

KullbergUtveckling ökar kunskapen om din egen verksamhet. Vi arbetar med såväl arbetsgrupper som vill utveckla samarbete eller verksamhet, som med företagare som vill utvecklas.

Målet är att underlätta beslutsfattandet och ditt löpande arbete, höja kvaliteten på det utförda arbetet och öka arbetsglädjen. Verksamhetens mål står i fokus då de är en nyckel till välmående i organisationen oavsett om ni är en arbetsgrupp eller om du är ensam företagare.

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhetsutveckling!