Lokalekonomisk analys för hållbar platsutveckling

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod som hjälper lokalt engagerade personer att utveckla sitt lokalsamhälle. Metoden bidrar till samverkan mellan föreningar, näringsliv och boende. Den sätter fingret på vad boende själva kan göra för att skapa utveckling i bygden.

Metoden i korthet

Arbetet startar ofta med att några engagerade personer formerar en arbetsgrupp. De bestämmer vilket geografiskt område deras arbete ska omfatta, t ex en by eller flera. Det kan också vara en stadsdel, så länge området inte är för stort. Gruppen beställer ett statistikpaket från SCB (för ca 5 000 kr). I statistiken framkommer hur inkomsterna i bygden ser ut och vilka verksamheter som finns där. Gruppen studerar statistiken och kompletterar med sin lokalkännedom. Deras arbete synliggör på så vis den lokala ekonomiska potentialen, men också bygdens unika tillgångar. Allt detta samlas i en rapport. I metodens slutfas presenterar gruppen rapporten och bjuder in bygden till att ta fram utvecklingsidéer.

Vinster med LEA

Runt om i Sverige har LEA bidragit till sådant som att:

  • boende och näringsliv nyttjar matbutiker och annan service, med följden att dessa finns kvar
  • boende känner stolthet när platsens attraktivitet lyfts fram
  • näringslivet utvecklas
  • avfolkningstrender vänder
  • boende, föreningar och näringsliv skapar nya mötesplatser
  • långsiktiga visioner för bygden tar form
  • Och mycket mera!

Detta innebär att en lokalekonomisk analys utgör en stadig grund för att upprätta lokala handlingsplaner och utveckla nya projekt. Engagemanget från de boende själva och ägandeskapet över processen innebär att visionen för bygden förankras väl (troligen starkare än vad en kommunal plan kan).

Rapport

Våren 2019 genomförde KullbergUtveckling – Maria Kullberg och Anna Eklund – en förstudie på uppdrag från Region Skåne. Förstudien behandlade LEA som metod för att utveckla mindre lokalsamhällen på landsbygder, och tittade särskilt på samverkan mellan lokalt engagerade och deras kommuner. Det finns en potential i metoden, och i samverkan kring den, som kan nyttjas mer än vad som görs idag.

Rapporten kan du ladda ner här:
Rapport Lokalekonomisk analys för utveckling av lokalsamhällen på landsbygder

Torna Hällestad Lanthandel

Torna Hällestad Lanthandel

Hönor, Bjärsjölagård

Höns i Bjärsjölagård

Lokalekonomisk analys i Flyinge

Lokalekonomisk analys i Flyinge

Läsa mer?

Metoden är tillgänglig genom Fria metoder:
http://www.friametoder.se/wp-content/uploads/2017/10/171105_LEA_manus.pdf

Här hittar du exempel på genomförda analyser:
https://friametoder.se/?cat=88