SIS - Social Innovation Skåne

Projektledare för Social Innovation Skåne!

Spännande projektledaruppdrag!

Social Innovation Skåne

Sedan i januari 2017 är jag projektledare för ett stort projekt med namnet Social Innovation Skåne. Det är ett samverkansprojekt med Coompanion Skåne som projektägare och Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation vid Malmö Högskola, samt Nätverket Idéburen Sektor Skåne som samverkansparter. Även Region Skåne, Malmö Stad och Kristianstad kommun har fingrar med i spelet genom medfinansiering. Projektet som helhet har sin finansiering genom ERUF – Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Det har varit en spännande vår där mycket fokus har legat på att få koll på vad som görs i projektets olika delar, och på att sätta en gemensam riktning för arbetet framåt. Projektets aktiviteter ska vara slutförda siste augusti 2018, därefter hålls slutkonferens och skrivs slutrapport. I juni gjorde vi en stor aktivitetsöversyn (bilden nedan är från den dagen) och efter sommaren rullar vi in på sluttampen.

Social Innovation Skåne - aktivitetsöversyn juni 2017. Foto: Rebecka Hinn

 

Vad är social innovation?

En av de vanligaste frågorna jag får när jag berättar vad jag arbetar med, är vad social innovation egentligen innebär. Det är inte helt enkelt att svara kort och begripligt på den frågan, men jag ska göra ett försök. 🙂 Den kortkorta varianten är att det handlar om nya sätt att lösa de utmaningar vi har i samhället. Jag ska utveckla lite.

När vi människor identifierar behov och utmaningar runt oss, så börjar vi forma system för att hantera dessa. Vi skapar system på kommunal, regional, nationell nivå. Vi bygger myndigheter och organisationer, formulerar regler och tar fram lagar. Förr eller senare kommer dessa system att nå en topp där de helt enkelt inte blir bättre. Någonstans där befinner vi oss nu. Många av våra samhällssystem är skapade i en tidsperiod där villkoren och behoven i samhället såg annorlunda ut än vad de gör just nu. Det innebär att vi har utmaningar som våra system inte kan hantera. I det glappet uppstår sociala innovationer – d v s nya sätt att lösa utmaningarna som dyker upp.

Social Innovation Skåne - Two loops - theory of change

System kontra lokal mobilisering

Vi kan se tillbaka på flyktingströmmarna 2015-2016 då mycket ställdes på sin spets. I många fall var det enskilda människor eller ideella föreningar som snabbt såg vad som behövdes och kunde mobilisera för snabba lösningar för dem som kom till landet. Våra myndigheter sa ”stopp, det här ska vi som myndighet hantera utifrån våra system”. Det var bara det att systemen inte räckte till. De var inte designade för inflödet av människor och frågor som dök upp. Systemen var designade för en grupp människor som föds, bor, arbetar, och nyttjar välfärden i samma land hela sitt liv. Istället för att stötta de goda initiativ som dök upp utfästes viten för organisationer som skapade sovplatser och organiserade free shops med gåvor från allmänheten. De bröt ju mot de uppbyggda systemen även om syftet var gott…

Exempel på sociala innovationer

Frågorna som har följt i flyktingströmmarnas spår har skapat många sociala innovationer. En av de vanligaste är kanske språkcaféerna som man hittar i de flesta kommuner numera. En del sociala innovationer bedrivs av några få engagerade enskilda individer, andra i ideella föreningar, fotbollsklubbar eller bygdeföreningar. En del sociala innovationer är små och berör ett litet antal människor medan andra kan skalas upp och omfatta ett helt samhälle, eller för den delen spridas internationellt. En gång i tiden var dagis en social innovation. Och bibliotek. Och brandkåren.

Några sociala innovationer skapas inom ramen för offentliga verksamheter. En del drivs inom större företag (t ex genom CSR-arbete) eller genom så kallade sociala företag som vill åstadkomma skillnad på det sociala planet. En växande kategori företag är de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF), och där hittar vi många sociala innovationer. Det är företag som vill ge människor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, t ex genom att man lär sig svenska och/eller ett yrke. ASF präglas av en hög grad av delaktighet för de anställda, och det dubbla syftet med att erbjuda en tjänst/produkt som kan ge ekonomi och därmed arbete åt de anställda samtidigt med den sociala aspekten.

Projektets uppdrag

I den här samhällsförändringen har projektet Social Innovation Skåne en viktig uppgift. Vi ska bidra till de nya system som behövs. I projektmålet sägs att vi i bred samverkan ska arbeta för en hållbar innovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner som grund för fler sociala innovationer och hållbara sociala företag framöver. Allt det vi har lärt oss inom projektets ramar ska lyftas från enskild nivå och gräsrotsnivå till en nivå där vi ser vad som kan och behöver förändras på systemnivå. Ett oerhört spännande arbete! Det känns redan som att mycket har hänt under projektets gång, samtidigt som det finns massor mer att göra! Det bäddar för en rolig period framåt. 🙂

Läs mer på vår hemsida:
http://socialinnovationskane.se

Följ oss på Facebook:
http://facebook.com/socialinnovationskane

Se vardagliga uppdateringar på Instagram:
http://instagram.com/socialinnovationskane

 

Social Innovation Skåne - full fart framåt

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)