Rapport: Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Rapport: Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Inom projektet Ett hållbart Skåne genom socialt företagande arbetade Sopact med att stärka kunskap och kontakter inom communityn kring området social innovation och socialt företagande i Skåne.

Tillsammans med entreprenörer, innovatörer, stödaktörer, representanter från idéburna, offentliga och privata organisationer arbetade vi fram ett material för att beskriva hur systemet runt området ser ut. Vi ville sätta fingret på de olika frågeställningar som sociala innovatörer/entreprenörer och stödaktörer möter.

Vi har arbetat utifrån metodmaterialet Systems Practice från The Omidyar Group, som är ett material fritt för användning. Det är till för den som vill skapa en bild av ett komplext samhällssystem i syfte att kunna bidra till en förändring av det. Materialet guidar användaren steg för steg för att formulera nyckelfaktorer och hävstänger till förändring.

Vi har varvat arbete i stora öppna workshoppar med mindre workshoppar och mer koncentrerat arbete i en mindre arbetsgrupp. Vi har gått mellan de mindre och de större sammanhangen för att förankra och fördjupa frågeställningarna som framkommit.

Till slut hade vi mejslat ut det material som jag har sammanställt i rapporten, och som du nu kan ta del av här.

Ladda ner:

Innovation och företagande för ett hållbart Skåne – en analys av det skånska ekosystemet kring social innovation och socialt företagande.

Rapport: Innovation och företagande för ett hållbart SkåneInnehåll

I rapporten presenteras hur arbetet gått till, men också de sex huvudkategorier och några av frågeställningarna som framkommit inom respektive kategori:

 1. Olika logiker bakom verksamheterna
 2. Lösa samhällsutmaningar
 3. Samverkan
 4. Policyer
 5. Hållbar ekonomi
 6. Stödsystemet

Rapporten tar även upp några av de nyckelfaktorer/hävstänger som pekades ut för områdets utveckling:

 • Utveckling av begreppsapparaten. Begrepp som kan synliggöra, beskriva och bidra till förståelse för värdet av de verksamheter som åsyftas.
 • Synen på ”hållbar affärsmodell” och ”värde”. Samtal om hur sociala företag kan organiseras och finansieras, och vad som är en hållbar affärsmodell. Hur värderar vi olika verksamheter?
 • Plattformar där frågor kan drivas mellan stuprör. Hur kan samverkan byggas in i organisationers struktur, och hur kan gemensamma frågor drivas oberoende av organisation eller sektor?
 • Politisk förankring, och samtal om vad som utvecklar samhället. Vi behöver prata ideologi och hur vi ser på vad som är viktigt i samhället för att tydliggöra värdet av social innovation och socialt företagande.
 • Finansieringsvägar för att utveckla samhällsnytta. Medel för utveckling, inte bara innovation. Riskvilligt kapital med syfte att utveckla samhället. Fonder/tävlingar som tillåter testning av idéer i tidigt skede. Nya former för ekonomisk samverkan.
Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)