Ett hållbart Skåne genom socialt företagande

Projektkoordinator

1 augusti 2019 började jag som projektkoordinator på Sopact, en innovationsfrämjande verksamhet vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Vi försöker sammanfatta det vi arbetar med genom att vi katalyserar idéer som tar vara på samhällets potential. Sopact driver projekt för att stödja idéer som kan lösa utmaningar i samhället. I flera omgångar tidigare har Sopact drivit ett program för samhällsentreprenörer. Nu drivs två olika projekt, varav det ena är finansierat av Vinnova: Sopacts behovsdrivna lärprocess, som stödjer utvecklingen av ett antal sociala innovationer i nära samarbete med förvaltningar från Helsingborgs stad.

Mitt uppdrag ligger inom projektet Ett hållbart Skåne genom socialt företagande. Det drivs av Region Skåne, och arbetet i delprojekten görs förutom av Sopact av Coompanion Skåne och Nätverket – idéburen sektor Skåne. Sopacts delprojekt handlar om att öka kontakter och kunskap inom den community (entreprenörer, stödaktörer och andra intresserade) som finns kring området social innovation och socialt företagande i Skåne. Projektet bygger vidare på de erfarenheter som gjordes inom Social Innovation Skåne.

Kul att vara tillbaka på Socialhögskolan i Lund där jag skaffade mig min grundutbildning som socionom en gång i tiden!

Social innovation:
en ny lösning på en utmaning i samhället. Begreppet social innovation kan också avse en pågående process där vi letar nya lösningar.

Socialt företagande:
verksamheter som använder företagandet till att skapa samhällsnytta snarare än ekonomisk vinning. Ett socialt företag kan bygga på en social innovation, men behöver inte vara det.

Sopact:
En innovationsfrämjande verksamhet vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Ett hållbart Skåne genom socialt företagande:
Projekt som drivs av Region Skåne i samverkan med Sopact, Coompanion Skåne och Nätverket idéburen sektor Skåne.

Community:
Begreppet ”Community of Practice” avser en grupp som delar ett intresse eller en passion för ett gemensamt ämne, och som lär av varandra. I detta fallet social innovation och socialt företagande.

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)