Arbetsgrupp Ambassadörer kvinnors företagande med Annie Lööf 20120924

Ambassadör kvinnors företagande. Framtid?

Ambassadör för kvinnors företagande

Ambassadör för kvinnors företagande: Boka en företagareSom bekant för en del av er läsare är jag ambassadör för kvinnors företagande, ett uppdrag som syftar till att uppmärksamma kvinnors företagande så klart, men också till att engagera till företagande över huvud taget. Vi ambassadörer tar på oss att göra fyra så kallade ambassadörsuppdrag per år.

Vi är ungefär 800 ambassadörer för närvarande i Sverige. Projektet startade 2008 och många har bytts ut under tiden, medan många engagerade företagare är kvar från start. Jag själv blev ambassadör 2011.

På ambassadorer.se kan du läsa mer om projektet och vad ambassadörerna gör.

Uppdragen

Ett uppdrag kan vara att gå ut i skolklasser och berätta om sitt företag, varför man startade och vad som varit svårt och roligt på vägen. Det kan handla om att möta en kvinna som funderar på att starta företag och som behöver ett bollplank för att bättre känna om det är rätt väg.
Till det jag tycker är absolut roligast av ambassadörsuppdragen är nog de enskilda mötena, eftersom jag så tydligt ser vilken skillnad det gör för den man pratar med. Att det faktiskt bidrar till att underlätta och snabba på processen framåt.

Sommarlovsentreprenörerna 2014Jag har också uppskattat mina möten med sommarlovsentreprenörerna. Det är då en grupp ungdomar som vill prova att driva företag under ett sommarlov. Jag har kommit in någon timme och pratat om företagande och marknadsföring. Det är oerhört inspirerande att se vad det innebär för ungdomar att tidigt få testa sina idéer och se om de bär. Många av dessa ungdomar är jag övertygade om kommer att bli företagare framöver. Någon har redan blivit det och någon fortsätter troligen på hobbynivå parallellt med skolan.

Varför ambassadör för kvinnors företagande?

En del frågar mig varför jag jobbar ideellt på det här viset. Ja, av den enkla anledningen att jag får något ut av det och att jag tycker att det är viktigt. Som jag skrev nyss – det är inspirerande att se vilken skillnad det gör att jag finns som bollplank i olika situationer. Varje person jag möter kan lära mig något nytt, så det innebär också en utveckling för min egen del.

Sen har ambassadörskapet också inneburit en tillhörighet och en hemmavist för mitt engagemang för kvinnors företagande. Redan 2007/2008 gick jag med i planeringsgruppen för Höjdarna – nätverket för företagsamma kvinnor i Kävlinge kommun, och genom att vara ambassadör träffar jag andra likasinnade.

Nätverket som har bildats är helt fantastiskt. En gång om året har Tillväxtverket bjudit in till en nationell konferensdag för oss ambassadörer. Tänk dig en stor lokal full med den energi, entusiasm och det driv som några hundra företagare besitter tillsammans! Det är häftigt det. 🙂

På bilden (en inbäddad tweet från Annie Lööf) är vi en arbetsgrupp som träffades ett par gånger under 2012 för att ge input till utvecklingen av ambassadörsprojektet. Oerhört givande arbete tillsammans med driftiga kvinnor från hela Sverige, framröstade av övriga ambassadörer för att göra jobbet. Ett förtroende jag kände mig mycket stolt över!

 

Vad händer framöver?

Som bekant, var det val och vi fick en ny regering nyligen. I och med det tar ambassadörsprojektet slut till årsskiftet eftersom förra regeringen inte gjort projektperioden längre. Om inget nytt beslut kommer. Det har inte precis varit någon prioriterad valfråga, men frågar du mig så tycker jag att det behövs en fortsättning. Vi befinner oss i ett samhälle där allt fler löser sin försörjning genom att starta företag, och allt fler arbetsgivare väljer att ta in någon fristående istället för att anställa. Det kanske kan betraktas både som något bra och som något dåligt, men faktum kvarstår. Därför behövs det människor som kan berätta om hur det är att driva företag, så att det blir ett naturligt alternativ till att söka heltidsjobb. Jag tror också att det är en vinst i sig att barn, ungdomar och vuxna ser sina idéer som värdefulla, och kommer till skott och gör något av dem. En vinst både för dem själva och för samhället i stort. 🙂

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)