Lisbeth Rydén, EllErr Konsult

Företagarintervju med Lisbeth Rydén, EllErr Konsult

Vem är Lisbeth Rydén på EllErr Konsult?

Lisbeth Rydén, EllErr KonsultJag är inte, jag blir till. Och vem jag blir är ett interaktivt fenomen, dvs jag blir till i relation till min omgivning, mina erfarenheter och vad det har gjort med min idé om vem jag vill sträva efter att vara. Det inbegriper också på vilket sätt mina erfarenheter har påverkat hur jag tolkar världen och vad jag tror om deras reaktioner på det jag gör, vilket påverkar hur jag väljer att göra. Där någonstans blir jag till.

(PS: Den frågan kan man inte ställa till en som bland annat forskar om identitet 😉 )

Haha, det borde jag vetat, jag känner ju dig. 🙂

Man kan också säga att jag är 48 år, född utanför Göteborg i en mindre kommun i en ännu mindre by utefter 45:an. Numera bosatt i Dösjebro i en gammal skånegård med sambo, höns och av och till en katt och sommarlamm.

Har sedan 15 år på olika sätt sysslat med psykosociala arbetsmiljöfrågor – som student, som forskare, som anställd och som konsult.

EllErr? - frågeteckenVad gör ditt företag?

Jag gör framförallt tre saker:

1) Psykosocial arbetsmiljö: utbildar, utreder, handleder

2) Utvärderingar: insatser rörande verksamhetsutveckling och projekt som har med ledning och organisering att göra

3) Leder grupper: verksamhetsplaneringar, workshops mm. Leder, dokumenterar och formulerar resultatet av diskussionerna (exv. en vision eller verksamhetsplan).

Vad fick dig att vilja starta företag från första början?

Att få göra det jag kan allra bäst på det sätt jag vill.

Vilka egenskaper gör dig till en bra företagare, tycker du? Vilka egenskaper uppskattar uppdragsgivare/kunder hos dig?

Stabil, nyanserad, tydlig, nytänkande, ”icke skuldbeläggande”.

Vad har du gjort i ditt företag som du är stolt över?

Det mesta :). Att faktiskt göra något jag tycker är angeläget på det jag sätt jag tror på och inte bara slå mig till ro med en bra lön och en någorlunda tryggad pension. (Vilket hade varit så mycket lättare på så många sätt.)

Vad tycker du är största utmaningen i företagandet?

Försäljning.

Hur har ditt företag förändrats sedan du startade?

Jag har numera en strategi för marknadsföringen som jag försöker leva upp till på ett strukturerat sätt. Jag använder hemsida och sociala medier mycket mer aktivt än när jag startade.

EllErr KonsultVad skulle du vilja åstadkomma framöver? På kort/lång sikt?

På kort sikt: sprida metodiken att göra psykosociala arbetsmiljöbedömningar som jag har utforskat och utvecklat i det forskningsprojekt jag har bedrivit de senaste fem åren vid Malmö högskola.

På lång sikt: förändra världen – eller i varje fall det svenska arbetslivet 😉

Hur tänker du kring att utveckla ditt företag? Är det viktigt?

Jag och företaget är ju i princip samma sak så svar ja: jag vill bli än bättre på det jag gör, lära mig nya sätt att tänka kring psykosociala arbetsmiljöfrågor (ledarskap, organisering, stress mm). Att fortsätta vara i yrkets/forskningens framkant.

Vilka kanaler för marknadsföring trivs du med?

Hemsida, nyhetsbrev, Facebook, LinkedIn. En bok i ämnet är på gång.

Vilket råd skulle du vilja ge den som vill utveckla sitt företag?

Gör på ditt sätt men ta hjälp av så många som möjligt för att få idéer och feedback. Om det är möjligt gärna i ett större sammanhang så man ”tvingas” ta tag i saker. Det är lätt att bara förbereda sig, även om man – som jag – är både strukturerad och disciplinerad. Om man är några företagare som har samma behov skulle man kunna bestämma att man träffas ett antal gånger per år och har olika teman där var och en kan berätta hur man har tänkt, vad man har gjort, vilka erfarenheter man har, vad man tycker är svårt osv vad gäller det i förväg bestämda temat, exempelvis hemsidan, marknadsföring, facebook, offertskrivning.

Till slut har man fått en genomgång av företagets olika delar samtidigt som man har fått både personlig feedback, nya kunskaper och fördjupade kontakter.

Kontakt

EllErr Konsult, Lisbeth RydénLisbeth Rydén
EllErr Konsult
Björnstorpsvägen 253-23
244 95 Dösjebro
lisbeth.ryden@ellerr.se
0708-98 27 71

ellerr.se
facebook.com/ellerrkonsult
linkedin.com/in/lisbethryden

 

 

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)